NovoHosp.WIN

3 4 1A NovoHosp.WIN a NOVODATA új generációs Windows-s kórházi gyógyszergazdálkodási rendszere.

A NOVODATA Zrt. több mint 25 éve dolgozik, mint rendszergazda az egészségügy szolgálatában. A hosszú évek tapasztalata, a rendelkezésünkre álló technikai, informatikai lehetőségek, partnereink visszajelzései arra ösztönöztek bennünket, hogy létrehozzuk rendszereink új Windows-s változatát.
Egy zárt gyógyszer-gazdálkodási rendszer működése, amely pontosan végigköveti, és részletesen dokumentálja a gyógyszerek és egyéb készítmények útját a beérkezéstől egészen a felhasználás helyéig, a betegekig - már megvalósult a több éve működő NovoHosp gyógyszertári és NovoDose osztályos rendszerekben.
Ezeknek a rendszereknek a funkcióit ötvözve és új elemekkel kibővítve készült el új Windows-s felületű rendszerünk, a kórházi gyógyszergazdálkodás teljes egészét átfogó NovoHosp.Win, mely komplexen segíti a kórházi gyógyszertár és a kórházi osztályok gyógyszer-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok elvégzését.


Az alábbiakban bemutatjuk új fejlesztéseinket, amellyel maximális mértékben kihasználhatók a számítógép nyújtotta lehetőségek:


Teljesen megújult kezelői felület:

 • Grafikus interfész - A felújított, grafikus és egyszerűbben kezelhető felület az új felhasználók számára megkönnyíti a rendszer megtanulását, míg a professzionális felhasználók gyorsabban tudják végrehajtani a mindennapos feladatokat.
 • Újratervezett menü : az újratervezett főmenü bármelyik modulból gyorsan elérhető
 • Egyéni beállíthatóság: színek, menük
 • Nagyobb teljesítményű hálózatos működés
 • Alapoktól újraírt, modern hálózatkezelés: a rendszer szerver-kliens alapú, modern adatbázis kezelőn (Microsoft SQL Server) alapul.
 • Internet alapú kapcsolat: több különálló, de azonos szervezethez tartózó kórház együttes kezelése

   

Megújított készletkezelés:

 • Többféle készlet kezelése: normál készlet, névre szóló készlet, adomány-grátisz, klinikai gyógyszerkipróbálás dokumentálása, kivizsgálás, orvosi minta kezelése
 • Nyomon követhető adatok: gyártási szám alapján egészen a betegig
 • Könyvelés, pénzügy
 • Költségek kezelése: a bevételezéshez kapcsolódó költségek kezelése, automatikus költségfelosztás
 • Válaszható készletértékelés: FIFO, súlyozott, vagy havi átlagár
 • Zárás: nincs korlátozva, tetszőleges számban és időben elvégezhető
 • Különböző algoritmusok az eladási árak számítására


Integrált PharmaInfo modul

A gyógyszer-információs modul segítségével bármelyik cikkről egy kattintással meg lehet tudni a főbb szakmai információkat (hatás, mellékhatás, javallat, ellenjavallat, morfológia, adagolás, kölcsönhatás, figyelmeztetés).

A beteg gyógyszerelésekor a felírt gyógyszerek közötti interakció vizsgálat is elvégezhető.

A hatóanyag szerinti zárójelentés elkészítéséhez segítséget nyújt


Központi karbantartás: Internet alapú központi törzs és programfrissítés

Új és megújult modulok:

 • Megújult keretfigyelés: főkönyvi számonkénti bontás, keretfigyelés már osztályos rendelés közben
 • Tenderek: tenderek kezelése jelentősen kibővült. Folyamatos tenderfigyelés, tenderártól eltérő beszerzéseknél figyelmeztetés, tenderek teljesítési arányának lekérdezhetősége.
 • Rendelések: automatikus rendelés-összeállítás a pillanatnyi készlet és a múltbéli fogyások alapján. Rendelés küldése és visszaigazolás fogadása modemen. Kötelezettségvállalások követhetősége.
 • Osztályos és intézeti szintű alaplisták: nyitott, vagy zárt alaplista kezelése, alaplistán kívüli cikkek rendelhetőségének tiltási lehetősége.
 • Osztályos betegszintű gyógyszerelés: előre tervezhető gyógyszerelés protokollok alapján, egyedi gyógyszerek kezelése, automatikus interakció és érzékenység vizsgálat, páros-páratlan napok, hetek kezelése
 • Aláírás minták: aláírás minták szerkeszthetők a különböző bizonylatokhoz
 • Betegszámla kiállítása: kimutatható egy beteg adott időszaki teljes gyógyszerelési költsége
 • Vényfelíró modul: az ambulánsan kezelt betegek megkaphatják receptjeiket
 • Jogosultságok: az egyes felhasználók többszintű jogosultságok és felhasználói csoportok alapján kapnak jogokat az egyes funkciókhoz, raktárakhoz
 • Lekérdezések: az alapvető beépített lekérdezések egyedi igények alapján bővíthetők. A lekérdezések exportálása szöveg, HTML, XLS formátumba.

Rendszereink célja egy zárt gyógyszer-gazdálkodású rendszer megvalósítása, amely pontosan végigköveti, és részletesen dokumentálja a gyógyszerek és egyéb anyagok útját a beérkezéstől egészen a felhasználásig, vagy a betegekig.

Intézeti gyógyszer-gazdálkodási modul

A rendszer alapját a folyamatosan – központilag, a NOVODATA által – karbantartott cikktörzs jelenti, mely jelenleg mintegy 20 ezer folyamatosan, központilag karbantartott cikket tartalmaz. A központi cikktörzset a felhasználó szabadon bővíthet saját cikkekkel.

A program segítségével folyamatosan nyomon követhetjük a gyógyszertár forgalmát, raktárkészletét, pénzügyi helyzetét, valamint az egyes osztályok felhasználásait. A rendszernek nem célja átvenni a gyógyszerész szakmai munkáját, az továbbra is az ő feladata marad, a programra, mint egy segédeszközre támaszkodva próbáljuk megkönnyíteni a munkáját. A rendszer alapvetően a készletek nyilvántartását, azok mozgásait kezeli. A program segítséget nyújt az intézeti gyógyszertár forgalmának, raktárkészletének, pénzügyi helyzetének, illetve az egyes osztályok felhasználásának naprakész, pontos nyomon követéséhez. A program segítségével könnyen megvalósítható a naprakész, mindenkori gyógyszerfelhasználás igény szerinti összesítése és a különböző értékelések megjelenítése mely elősegíti az osztályok gyógyszerköltségeinek elemzését. Az elemzések elkészítését a rugalmas – a felhasználó által szabadon kialakítható - lekérdezések biztosítják: a NovoHosp nem kényszeríti a felhasználót egy előre beállított, kisszámú lekérdezési opció használatára. Ehelyett a felhasználó szabadon alakíthatja ki a pillanatnyi igénynek leginkább megfelelő leválogatást, mindenféle programozói ismeret nélkül, felhasználóbarát felület használatával. Az osztályos szintű gyógyszerfelhasználások sokrétű elemzését elősegítő kimutatásokkal hatékonyan ellenőrizhetőek az osztályos gyógyszerkeretekhez viszonyított osztályos gyógyszerfogyasztások, illetve felkutathatóak az esetleges túllépést megelőző okok.

A rendszer nem csak az utólagos elemzéseknél jelent segítséget a felhasználó számára, hanem a mindennapi munka során is. Igény szerint biztosítható a közvetlen elektronikus kapcsolat lehetősége a főbb gyógyszer-nagykereskedők raktári rendszerével, így a gyógyszertári megrendelések még gyorsabban dolgozhatók fel. A rendelések összeállítását jelentősen lerövidítheti a rendszer automatikus rendelési moduljának használata, mely a minimum készletek figyelembevételével, illetve a múltbeli fogyások alapján tesz javaslatot a rendelendő mennyiségre.

A rendszer igény esetén biztosítja a unitdose típusú gyógyszerforgalmat az intézet gyógyszertár és a beteg között.

A NovoHosp.win igény szerint csatlakoztatható az Intézet által használt könyvelési programhoz, illetve képes az időszakos TB jelentések elektronikus formátumban való előállítására.

NovoHosp.Win -osztályos modul

A Windows alapú osztályos modul olyan, kórházi gyógyszer-gazdálkodási rendszer, amely a személyre szóló gyógyszeradag megrendelésétől - számítástechnikai programok támogatásával - biztosítja és dokumentálja a gyógyszer eljutását a kórházi gyógyszertártól a betegig. A rendszer támogatja az osztályos rendelést, a betegszintű (UNITDOSE) rendelést és gyógyszerelést. A rendelések összeállítását jelentősen lerövidítheti a rendszer automatikus rendelési moduljának használata, mely a minimum-optimum készletek, vagy a múltbeli fogyási adatok figyelembevételével tesz javaslatot a rendelendő mennyiségekre.

Gyógyszertervezés

A modul egyik kiemelten hangsúlyos része a betegszintű protokoll beállítása – a betegszintű gyógyszertervezés. A felhasználó (orvos) a betegnek egy vagy több gyógyszerből álló protokollt definiálhat. A program kezelésénél kiemelt fontosságot kapott az egyszerű, gyors kezelhetőség, ezért gyakorlott felhasználónak egy-egy gyógyszerprotokoll megadásának időszükséglete másodpercekben mérhető. A rendszer a felhasználót a gyógyszertervezés minden pontján segíti: felajánlja a gyógyszerelő orvost, az adott gyógyszerhez kötődő leggyakoribb protokollokat, a helyettesíthetőségi adatokat, ellenőrzi a felírt gyógyszerek közötti interakciót, érzékenységvizsgálatot végez, valamint elérhetővé teszi a gyógyszer-információs modult (l. kép). A rendszerbe felvitt tervezett gyógyszerelések – a tényleges gyógyszerelés pillanatáig – rugalmasan, gyorsan módosíthatók.

Tényleges gyógyszerelés

A rendszer a tervezett gyógyszerelési adatok alapján gyógyszerelési (expediálási) lista generálásával segíti a gyógyszerelő munkatárs munkáját. A tervezett gyógyszerelések egészen a tényleges gyógyszerelés lezártáig megváltoztathatóak. Természetesen a rendszer minden – felhasználó által elkövetett – módosítást rögzít, utólag kimutatható, hogy a gyógyszerelést ki, mikor mire változtatta.

A rendszerben pontosan nyomon követhető, hogy a beteg mikor, milyen és mennyi gyógyszert kapott, mindezt melyik orvos javaslata alapján. Ezzel egyidejűleg az osztályos készlet alakulása követi a betegre történt gyógyszerfogyást. A betegszintű gyógyszerfelhasználásra építve a szoftver széles körű lekérdezési funkciókkal van felruházva. Megtekinthető a pontos gyógyszerfelhasználás betegre, orvosra, osztályra, gyógyszerre vetítve. Mivel a rendszer az árakat is nyilvántartja, pontos kimutatás készíthető a gyógyszerköltségekről, így igény szerint kimutatható egy-egy beteg gyógyszerezésének pontos költsége. A NovoHosp.win a kórház már kidolgozott egyéb rendszereihez kapcsolható (pl. betegazonosítók, betegforgalom, átvétele.) Ezzel elkerülhető az adatok többszörös, manuális rögzítése a különböző kórházi rendszerekben. A rendszer a PharmaInfo + programmal együttműködve lehetőséget ad a betegszintű gyógyszerelések interakció vizsgálatára.

Integrált gyógyszergazdálkodás NovoHosp.Win rendszerrel

A NovoHosp.Win rendszer teljes körű bevezetésével a felhasználók bármelyik –a rendszerbe kapcsolt gépről – a jogosultságuknak megfelelő mértékű információt kaphatnak a kórházi gyógyszergazdálkodás teljes spektrumáról. Csak néhány példa:

 • Gyógyszerész
 • Raktárkészletek
 • Gyógyszertár pillanatnyi raktárkészlet – tételes és összesített
 • Egyes osztályok pillanatnyi raktárkészlete – tételes és összesített
 • Intézményi összesített raktárkészlet – tételes és összesített
 • Elfekvő készletek – osztályonként külön-külön és intézményi összesített
 • Közeljövőben lejáró készletek– osztályonként külön-külön és intézményi összesített
 • Osztályos keretek – időarányos és abszolút kihasználási értékek
 • Rendelések
 • Múltbeli rendelési statisztikák
 • Kötelezettségvállalás mértéke
 • Készletmozgások
 • Bevételezések, kiadások, laborálások, selejtezések, saját felhasználások, eladások, visszáruk, osztályos kiadások lekérdezése
 • Osztályos felhasználó
 • Múltbeli összesített és betegszintű fogyási adatok
 • Betegszintű tervezett gyógyszerelések
 • Osztályos keret kihasználási mértéke
 • Osztályos raktárkészlet
 • Osztályos mozgások
 • Bevételezések, kiadások, laborálások, selejtezések, saját felhasználások, visszáruk, osztályos kiadások lekérdezése
 • Orvos
 • Betegszintű tervezett gyógyszerelések
 • Betegszintű tényleges gyógyszerelések
 • Interakcióvizsgálat
 • Érzékenységi listák
 • Kontroller
 • Készletforgás sebessége – bármilyen szervezeti egységre, vagy a teljes intézetre
 • Kötelezettségvállalás mértéke
 • Készletmozgások értéke
 • Bevételezések, kiadások, laborálások, selejtezések, saját felhasználások, eladások, visszáruk, leltárhiány, leltártöbblet, osztályos kiadások lekérdezése

A rendszer kiemelt előnye, hogy integráltan, egységesen minden időpillanatban rendelkezésre áll a teljes intézményre (és annak minden szervezeti egységére) kivetítve a gyógyszergazdálkodással összefüggő összes információ: az intézeti kontrolling nem kényszerül kivárni a napi/heti/havi zárásokat ahhoz, hogy valós, pontos információt kaphasson a gyógyszergazdálkodás pillanatnyi vagy múltbeli állapotáról.

A rendszer illeszkedik többféle betegfelvételi, ápolási és gazdasági rendszerhez, így egy integrált kórházi rendszer részét képezi.

NovoHosp.Win mobil PDA-n, Mobil információ az orvos kezében

A PDA-egy új informatikai eszköz melynek segítségével a kórházban dolgozó orvos, képes arra, hogy a betegágynál tájékozódjon a betegre vonatkozó részletes adatokról. Ha a szükség úgy kívánja, lehetősége van az Orvosnak arra is, hogy a PDA –n keresztül gyógyszerelést írjon fel a beteg részére.

Tehát az orvos a beteg ágya mellet információt kap név alapján a betegről, milyen gyógyszereket kapott eddig, mivel kezelik stb.

A program SQL adatbázisból nyeri az adatokat. A kommunikáció WLAN-on accesspointokon keresztül történik az adatbázis szerverrel.

NovoHosp.Win technikai jellemzők

Szerver

A rendszer Microsoft SQL adatbázis kezelőt használ, mely - mint átfogó adatbázis-kezelő és -elemző megoldás - biztosítja a sokat igénylő webes és nagyvállalati üzleti alkalmazások által megkövetelt teljesítményt, méretezhetőséget és megbízhatóságot. A magas szintű rendelkezésre állási jellemzők maximális üzemidőt tesznek lehetővé, a fejlett felügyeleti funkciók révén automatizálhatók a rutinszerű feladatok, a tökéletesített fejlesztőeszközök és szolgáltatások felgyorsítják a fejlesztést.

A terhelés elosztható több kiszolgáló között. Az Intézet növekedésével további kiszolgálókkal bővíthető a rendszer, így még tovább növelhető annak kiépítési mérete.

A nagy, akár 32 processzorig és 64 GB memóriáig terjedő, szimmetrikus többprocesszoros (SMP) rendszerek támogatása révén elérhető a létfontosságú üzleti alkalmazásokhoz szükséges méretezhetőség. A rendszer általános teljesítménye növelhető a rendszerszintű hálózatok (SAN-ok) beépített támogatásának köszönhetően is.

Kliensek

A kliensek Windows operációs rendszer alatt futnak. A rendszer kiépítésekor nagy hangsúlyt helyeztünk a könnyű üzembe helyezésre és költséghatékony üzemeltetésre, ezért a kliensek bármely – TCP/IP protokolt támogató – hálózat mellett elérik a központi szervert. A kliensek frissítése teljesen automatizált szakember/felhasználó közreműködését nem igényli. A kialakítás révén garantálható a program és adatbázis frissítések folyamatos frissülése a rendszert használó összes munkaállomáson

Adatbiztonság

A NovoHosp.Win rendszer kiaknázza a SQL server adatbiztonsággal kapcsolatos szolgáltatásait. A megrendelő igénye szerint választható folyamatos logolás, több kiszolgáló közötti replikáció, automatikus mentés meghatározott időközönként.

A felhasználókhoz köthető módosítások a programból, a felhasználói felületen keresztül is láthatóak.

A rendszerben rögzített bármely bizonylat, gyógyszerelés, stb rögzítéskor automatikusan rögzül a felhasználó és a rögzítés / módosítás pontos ideje is, amely adatokat bármikor le lehet kérdezni a programból.

×
Sütik kezelése  Tájékoztatjuk, hogy honlapunkon sütiket (cookie-kat) használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Tudjon meg többet erről és az adatkezelésről Adatvédelem oldalunkon!